Voorzitter

Introductie nieuwe voorzitter

Stichting Rechtswinkel Letselschade heeft sinds december 2022 een nieuwe voorzitter. Ethem Emre, oprichter van stichting Rechtswinkel, draagt na 10 jaar het stokje over.

“het is moeilijk om meer afstand te nemen maar door het vertrouwen dat ik heb in mijn opvolger is dat iets makkelijk”, aldus Ethem. “Marcel Keus heeft ruime ervaring in de verzekeringswereld, heeft zijn sporen verdiend in de welzijnssector, en al heel zijn leven actief als vrijwilliger in buurthuizen en bewonersorganisaties”, geeft Emre aan. Marcel Keus vult aan “Ik zie het allereerst als een voorrecht om deel te mogen uitmaken van het bestuur van deze prachtige stichting”, begint de kersverse voorzitter enthousiast en vervolgt, “als je vraagt waar ik mij op ga richten, wil ik beginnen om aan te geven dat ik heb geconstateerd dat het niveau van de kwaliteit van de interculturele dienstverlening dik op orde is. Dit dankzij een enthousiaste diverse club van deskundige vrijwilligers. En zoals iedereen weet, vrijwilligers zijn het kapitaal van elke vrijwilligersorganisatie. Dit jaar, 2023, bestaat de stichting al 10 jaar en daar gaan wij natuurlijk even bij stilstaan, de voorbereidingen zijn al in volle gang. En ik constateer dat wij meer dan ooit nodig zijn. De stijging van het aantal bewoners met een niet-westerse achtergrond stijgt tot 1/3 van de totale bevolking in 2050. En door de recente migrantenstromen zijn er meer hulpvragen dan ooit bij onze stichting vanwege onbekendheid met de taal, de regels, de rechten enzovoorts. En als je vraagt waar ik mij specifiek op ga richten, is te zorgen dat er ook in ons vakgebied meer aandacht en begrip is voor de interculturele achtergrond van slachtoffers. Dat daar meer rekening wordt gehouden, nu zien wij veel miscommunicatie en onbegrip over en weer. Dat leidt vaker dan gemiddeld tot een hoop gedoe bij de schadeafwikkeling. Stichting Rechtswinkel kan haar steentje bijdragen door nog meer niet-westerse studenten kennis te laten maken met de verzekeringswereld door middel van vrijwilligerswerk en het aanbieden van stageplekken bij onze stichting inclusief een deskundige begeleiding en coaching. Dat doel kunnen wij uiteraard niet alleen bereiken. Ik wil dan ook afsluiten met een oproep aan alle organisaties, professionals en vrijwilligers in het werkveld, van hogeschool tot welzijnsorganisatie, en van de vrijwilliger op de hoek tot ideële instanties om samen met ons op te trekken. Er zijn veel vacatures in de verzekeringswereld en bij stichting rechtswinkel Letselschade kan men de eerste stap maken.

Oftewel, als ik alles in 1 zin mag samenvatten > simpelweg meer kleur op de wangen brengen van de verzekeringswereld, dat is gezond voor iedereen,” besluit  de voorzitter met een glimlach.