Gevallen of Gestruikeld

Gestruikeld of gevallen over een (losliggende) stoeptegel?

U bent op straat gevallen. Een uitstekende tegel, een putdeksel, een gat in de weg, een boomstronk of een ongelijk trottoir waardoor u ten val bent gekomen? Gestruikeld over stoeptegel en gewond geraakt? Wie vergoedt uw schade? Is de gemeente aansprakelijk voor uw opgelopen letselschade?

De gemeente of wegbeheerder aansprakelijk stellen

Het komt regelmatig voor. Mensen die op straat ongelukkig ten val komen door een oneffenheid in de straat. Stoeptegels die los liggen, gaten in de weg, wortels van bomen die u over het hoofd heeft gezien. Als u bent gestruikeld over een scheve stoeptegel dan lijkt dat als een klein ongevalletje. En in de praktijk is dat vaak ook zo. Maar wat nu als u daarbij meer dan alleen een schaafwond oploopt.

Als u iets breekt en gewond raakt omdat u bent gestruikeld over een stoeptegel of gat in de weg. De letselschade kosten kunnen mogelijk flink oplopen. Wie draait dan op voor uw schade? U kon er niets aan doen dat de tegel uitstak of dat het gat in de weg zat. Of toch wel? Had u beter moeten opletten? Of had de gemeente het onderhoud van de stoep of weg beter moeten doen. Kunt u de gemeente, die de wegbeheerder is, aansprakelijk stellen voor slecht onderhoud van de weg en voor uw schade laten opdraaien?

De persoon en/of het bedrijf die de weg beheerd moet ervoor zorgen dat de weg of bijbehorende stoep goed onderhouden is. Goed onderhoud is nodig om ervoor te zorgen dat er geen onveilige situaties kunnen ontstaan door een slecht wegdek, denk hierbij aan:

  • dat stoeptegels niet los liggen,
  • dat er geen gaten in de weg zitten,
  • dat trottoirs niet ongelijk zijn,
  • dat weg opbrekingen zijn afgezet,

Kortom dat de weg goed onderhouden en veilig is om te gebruiken. Dat is de taak en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Binnen de gemeentegrenzen is de gemeente de verantwoordelijke wegbeheerder.

U kunt dan de gemeente of wegbeheerder aansprakelijk stellen voor de schade.

Een eerste stap naar een schadevergoeding is om de gemeente / wegbeheerder aansprakelijk te stellen voor de geleden en te lijden schade. In Nederland zijn de meeste organisaties / bedrijven verzekerd, maar dat hoeft helaas niet altijd te betekenen dat de verzekeraars zich ook direct co√∂peratief op zullen stellen. Daarom is het inwinnen van advies bij een in letselschade gespecialiseerde partij zo belangrijk.

Neem contact op met ons en wij beantwoorden al uw specifieke vragen