Gedragscode

Wat er van elke vrijwilliger, bestuurslid, stagiair(e) wordt verwacht op een rijtje.

 Respect

Waardering en collegialiteit

o we laten de ander in zijn waarde, ook al zijn we het niet met die persoon eens

o we zeggen het als iemand iets goed doet (complimenteren)

o we luisteren goed naar wat collega’s / klanten te zeggen hebben

o we respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen

o we praten mét elkaar en niet óver elkaar

o we zeggen “u” tegen alle bezoekers

o we staan open voor feedback

Integriteit

Eerlijkheid en betrouwbaarheid

o we doen wat we beloven en komen gemaakte afspraken na

o we willen/ kunnen uitleggen wat we doen en waarom we wat doen

o we gaan vertrouwelijk met alle informatie om

o we respecteren de grenzen van elkaar (privacy) en bewaken onze eigen grenzen

 

Professionaliteit

Deskundigheid en duidelijke procedures

o we lossen problemen zo snel mogelijk op, zoeken voortdurend naar nieuwe oplossingen

en durven initiatieven te nemen. Indien u hier moeite mee heeft, mag u altijd beroep doen

op een bestuurslid

o we voldoen aan de eisen die aan onze functie wordt gesteld

o elke opdracht wordt professioneel behandeld

o we evalueren en maken vervolgens afspraken en houden ons hieraan

o we staan ervoor open nieuwe dingen te leren

o we houden privé en zakelijk strikt gescheiden

o we hebben een actieve houding

 

Zorgzaamheid

Aandacht en dienstbaarheid

o we zijn vriendelijk tegen bezoekers en nieuwkomers

o we luisteren naar anderen

o we leven ons in, in de wensen en zorgen van de anderen

o we zijn bereid samen te werken en anderen te steunen en te helpen

o we geven onze grenzen aan

o we oordelen niet direct, maar vragen na, doen onderzoek en trekken daarna een conclusie

 

Ongewenst gedrag

Om concreet te kunnen sturen en elkaar op aan te kunnen spreken moeten we vervolgens

vaststellen wat we hier onder verstaan;

 

Seksuele intimidatie

o geen intieme vragen stellen op gebied van privé leven

o geen suggestieve opmerkingen maken

o geen seksueel getinte aandacht als verbale en non-verbale uitlatingen en

handtastelijkheden met seksuele bedoelingen

Negatieve, ongeïnteresseerde houding of gedrag

o achterover hangen in een stoel tijdens evenementen en/of vergaderingen

o in een gesprek omdraaien en weglopen

o indirect commentaar leveren en roddelen

o klagen

o fluisteren in het bijzijn van een ander tijdens bijeenkomsten, vergaderingen en

evenementen

o te laat komen tijdens bijeenkomsten, evenementen en/of vergaderingen

o niet op tijd afmelden

o het gebruik van de telefoon, zonder toegevoegde waarde voor de vergadering of

bijeenkomst

 

Pesten, schelden en beledigen

o hoofd wegdraaien tijdens een gesprek

o weglopen tijdens een gesprek

o het gebruik van scheldwoorden

o herhaalde ongein bij dezelfde persoon

o fysieke geintjes

 

Vanuit Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies en Mediation (RWLS) worden er regelmatig evenementen georganiseerd.

 

Kledingvoorschriften op bijeenkomsten, vergaderingen en evenementen

o geen petten of mutsen tijdens evenementen en bijeenkomsten. Tijdens vergaderingen

mogen er petten of mutsen gedragen worden als er geen externe partij aanwezig is.

o geen kledingstukken met ‘ongepast’ tekst of ‘ongepast’ uitgesproken mening

o geen trainingspakken -broeken en/of – vesten

o we zorgen dat de onderkleding niet zichtbaar is (bijv. ondergoed, bh)

o geen jassen aan tijdens vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen

 

Hierbij verklaart de vrijwilliger, bestuurslid en/of stagiaire dat dit protocol met

hem/haar besproken is, dat hij/zij de inhoud begrepen heeft en dat hij/zij zich zal

houden aan de in dit protocol gemaakte afspraken.

 

Plaats:

………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum:

………………………………………………………………………………………………………………………..

Voorzitter Vrijwilliger/stagiaire

_____________________