Verkeersongeval

Letselschade door een verkeersongeval

Als u door een verkeersongeval letselschade oploopt, dan heeft dit vaak meer dan alleen fysieke gevolgen. U moet naar de huisarts of het ziekenhuis en u heeft tijd nodig om te genezen. Niet altijd is meteen duidelijk hoe het genezingsproces zal verlopen, en óf u wel volledig zult genezen. Daarnaast heeft het oplopen van het letsel vrijwel altijd financiële gevolgen voor u. Niet alleen in de vorm van medische kosten, maar bijvoorbeeld ook kosten voor verzorging en huishoudelijke hulp. Afhankelijk van het type letsel dat u heeft opgelopen, kan een ongeval daarnaast ook consequenties hebben voor uw inkomen, zowel op korte als op langere termijn.

Verkeersongeval: letselschade claimen

Meteen na het ongeval heeft u medische kosten, waarvan misschien niet alles door uw verzekering wordt vergoed. En in de herstelperiode kort na het ongeval, maakt u misschien wel extra kosten voor uw verzorging en hulp in en om het huis. Maar ook op de lange termijn kan het letsel impact hebben op uw financiële positie. Bijvoorbeeld omdat u uw werk niet meer (volledig) kunt oppakken, of omdat u door het letsel eventueel toekomstige carrièremogelijkheden misloopt. U zit er natuurlijk niet op te wachten om die extra kosten te maken of om inkomen te missen. En al helemaal niet als een ander hier schuld aan heeft. Vanzelfsprekend wilt u de door een verkeersongeval opgelopen letselschade daarom ook vergoed krijgen. Het kan daarnaast ook gebeuren dat u ondanks eigen schuld toch nog recht heeft op een gedeeltelijke schadevergoeding. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een SVI-verzekering of wanneer u rijdt in een auto van de zaak. Omdat iedere letselschadezaak uniek is, houden wij altijd een intake, waarbij we uw specifieke letsel en de omstandigheden van het ongeval meenemen.

Smartengeld

Naast de schadevergoeding voor de materiële schade, kunt u ook een compensatie claimen voor de immateriële schade die u lijdt en nog te lijden heeft: de door het verkeersongeval veroorzaakte pijn, onzekerheid, verdriet en gemis. Het smartengeld kan als vergoeding voor de immateriële schade, onderdeel uitmaken van de totale geclaimde schadevergoeding na het verkeersongeval.

Krijgen waar u recht op heeft bij letselschade

Het indienen van een schadeclaim is – naast een intensief juridisch traject – emotioneel een immense opgave. Onze letselschadespecialisten staan u daarom gedurende het hele traject persoonlijk en met al hun deskundigheid bij: van de eerste intake tot aan het verhalen van een rechtvaardige vergoeding op de tegenpartij. We nemen u zo veel mogelijk zorgen uit handen, niet alleen op juridisch en financieel gebied, maar ook op medisch en arbeidsrechtelijk vlak. We maken ons er sterk voor dat u, op alle fronten, krijgt waar u recht op heeft.

Kan ik wel een letselschadespecialist betalen?

Bij letselschade na een verkeersongeval, krijgt u bijna altijd te maken met een verzekeringsmaatschappij die de letselschade moet vergoeden. Maar u hoeft er niet van uit te gaan dat deze verzekeringsmaatschappij volledig in uw juridisch belang zal handelen. Daarom mag u bij letselschade na een ongeval met motorvoertuigen, een letselschadebureau inschakelen op kosten van de aansprakelijke partij. Het inhuren van een letselschadespecialist kost u niets. Denkt u eventueel in aanmerking te komen voor een schadevergoeding? Neem contact op met ons en wij beantwoorden al uw specifieke vragen.

Uw letselschadezaak

Elk type motorvoertuigenongeval vraagt weer een andere juridische aanpak. Letselschade door een verkeersongeval kan op verschillende manieren ontstaan en u kunt bijvoorbeeld als bestuurder, als passagier of als voetganger betrokken zijn. Maar u staat juridisch vaak veel sterker dan u denkt, en het is daarom altijd verstandig om advies te vragen aan een deskundig letselschadebureau. Wij bekijken graag samen met u de kans op een succesvolle letselschadezaak, en bij een positieve beoordeling nemen wij deze direct verder in behandeling. Onze specialist neemt een grote zorg uit handen, zodat u zich kunt richten op herstel.