Bedrijfsongeval

Letselschade door een bedrijfsongeval

Een ongeluk op het werk heeft vaak ingrijpende gevolgen. Behalve dat u moet herstellen van het letsel zelf, weet u in veel gevallen ook niet zeker of u wel (volledig) terug aan het werk kunt. Aansprakelijk stellen van uw werkgever voor het bedrijfsongeval is noodzakelijk om bijvoorbeeld medische kosten en aanpassingen aan uw woon- en werksituatie te kunnen opvangen. Rechtswinkel Letselschade helpt u bij het verhalen van een rechtvaardige schadevergoeding na een arbeidsongeval.

De werkgever aansprakelijk stellen na een bedrijfsongeval

Een eerste stap naar een schadevergoeding is om de werkgever aansprakelijk te stellen voor de geleden en te lijden schade. In Nederland zijn de meeste werkgevers verzekerd voor een bedrijfsongeval van een medewerker, maar dat hoeft helaas niet altijd te betekenen dat werkgever en verzekeraar zich ook direct coöperatief op zullen stellen. De onderlinge verhoudingen kunnen bovendien in het verdere juridische traject onder druk komen te staan. Daarom is het inwinnen van advies bij een in letselschade gespecialiseerde partij zo belangrijk.

Neem contact op met ons en wij beantwoorden al uw specifieke vragen.