Letselschade door een verkeersongeval
Als u door een verkeersongeval letselschade oploopt, dan heeft dit vaak grote gevolgen. U ondergaat medische behandelingen heeft tijd nodig om te genezen. Niet altijd is meteen duidelijk hoe het genezingsproces zal verlopen, en óf u wel volledig zult genezen. Daarnaast heeft het oplopen van het letsel financiële gevolgen voor u. Bijvoorbeeld misgelopen inkomsten, medische kosten of kosten voor verzorging en huishoudelijke hulp.

Voorbeeld
Een alleenstaande moeder is op weg naar school om haar dochter op te halen. Als ze wacht voor een verkeerslicht wordt ze hard van achteren aangereden door een andere automobilist. In eerste instantie lijkt het letsel mee te vallen, alleen een wat stijve nek en hoofdpijn. Maar in de weken erna nemen de klachten hand over hand toe. Artsen geven aan de klachten niet te kunnen verklaren, en kunnen geen goede adviezen geven met betrekking tot de behandeling. Toch moet zij zich ziek melden op haar werk en heeft ze moeite met haar taken in huis en de verzorging van haar dochter.

Schadevergoeding claimen
Als een ander aansprakelijk is voor het ongeval heeft u recht op schadevergoeding. Alle financiële schade die is veroorzaakt door het ongeval komt voor vergoeding in aanmerking. Wel moeten de schadeposten goed worden onderbouwd. Het is verstandig om daarbij deskundige hulp in te schakelen. De Rechtswinkel helpt u een goede belangenbehartiger te vinden.