Letselschade door een medische fout
Als u door een medische fout letselschade oploopt, dan heeft dit vaak grote gevolgen. U ondergaat herstelbehandelingen en heeft tijd nodig om te genezen. Niet altijd is meteen duidelijk hoe het genezingsproces zal verlopen, en óf u wel volledig zult genezen. Daarnaast heeft het oplopen van het letsel financiële gevolgen voor u. Bijvoorbeeld misgelopen inkomsten, medische kosten of kosten voor verzorging en huishoudelijke hulp.

Voorbeeld
Eén van de meest sprekende voorbeelden van een medische fout is de links-rechts verwisseling van delen van het lichaam. Wat u uw rechterkant noemt, zit links voor wie tegenover u staat. Hoewel er in de medische wereld strikte en duidelijke regels bestaan om dit soort misverstanden uit te sluiten, komt het sporadisch voor dat – bijvoorbeeld – een ingreep die noodzakelijk is bij het linker oog plaatsvindt aan het andere (gezonde) oog. Daarmee wordt er schade toegebracht aan het gezonde oog, terwijl de schade aan het andere oog blijft bestaan of zelfs toeneemt.

Schadevergoeding claimen
Als de arts en/of de zorginstelling aansprakelijk is voor het ongeval heeft u recht op schadevergoeding. Alle financiële schade die is veroorzaakt door het ongeval komt voor vergoeding in aanmerking. Wel moeten de schadeposten goed worden onderbouwd. Het is verstandig om daarbij deskundige hulp in te schakelen. De Rechtswinkel helpt u een goede belangenbehartiger te vinden.