Letselschade door een bedrijfsongeval
Als u door een ongeval op uw werk letselschade oploopt, dan heeft dit grote gevolgen. U ondergaat medische behandelingen en heeft tijd nodig om te genezen. Niet altijd is meteen duidelijk hoe het genezingsproces zal verlopen, en óf u wel volledig zult genezen. Daarnaast heeft het oplopen van het letsel financiële gevolgen voor u. Bijvoorbeeld misgelopen inkomsten, medische kosten of kosten voor verzorging en huishoudelijke hulp.

Voorbeeld
Tijdens zijn werk valt een dakdekker door het dak van een klant. De werkgever heeft hem verschillende keren gewezen op de gevaren van werken op het dak en aangegeven dat er in deze situaties uitsluitend gewerkt mag worden vanaf een steiger. Toch moet de letselschade van de werknemer door het bedrijf worden vergoed. De rechter heeft namelijk bepaald dat het veelvuldig werken in gevaarlijke situaties kan leiden tot onoplettendheid. De werkgever had nog meer voorzorgsmaatregelen moeten treffen voor de werknemer om de opdracht op een veilige manier uit te kunnen voeren.

Schadevergoeding claimen
Als uw werkgever aansprakelijk is voor het ongeval heeft u recht op schadevergoeding. Dat is vaak het geval. Werkgevers zijn doorgaans verzekerd tegen aansprakelijkheid. Alle financiële schade die is veroorzaakt door het ongeval komt voor vergoeding in aanmerking. Wel moeten de schadeposten goed worden onderbouwd. Het is verstandig om daarbij deskundige hulp in te schakelen. De Rechtswinkel helpt u een goede belangenbehartiger te vinden.