Privacybeleid

Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56685246 en is statutair gevestigd aan de Goudse Rijweg 382, 3031 CK Rotterdam.

Privacyverklaring Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation

In verband met het aanbieden van goede dienstverlening, is Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation genoodzaakt tot het handelen en verwerken van persoonsgegevens. Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation streeft naar zorgvuldige handeling met betrekking tot alle persoonsgegevens van haar cliënten en tussenpersonen en is daarbij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangeduid in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle betrokkenen partijen bij de behandeling van de letselschadezaak.

Persoonsgegevens die door Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation verwerkt worden

Cliënten

 • Algemene persoonsgegevens en contactgegevens van cliënt en hun wettelijke vertegenwoordigers (voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, wettelijke status)
 • Bankrekeningnummer
 • Overige actief verstrekte persoonsgegevens bijvoorbeeld door middel van digitale correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser, apparaat type, IP-adres)
 • Gegevens over het surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Overige persoonsgegevens van belang voor het behandelen van de letselschadezaak

Tussenpersonen en (overige) betrokken partijen

 • Algemene persoonsgegevens (voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Alle overige (persoons)gegevens van belang voor het behandelen van de letselschadezaak

Gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens

 • Etniciteit
 • Medische gegevens met betrekking tot de gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger of ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contant met ons op via info@rwls.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens en de juridische grondslag daarvoor

Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation verwerkt persoonsgegevens om de uitvoeringen van de opgelegde taken en belangen van de cliënt in de letselschadezaak zo goed mogelijk te waarnemen. Voor dit doeleinde maakt Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation voor het uitvoeren van de diensten een cliëntdossier aan om kwaliteit en continuïteit van uiterste zorg te waarborgen.

 • Het afhandelen van de betaling(en)
 • Het telefonisch of per e-mail informeren van de cliënt indien nodig om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en/of diensten af te leveren bij cliënt
 • Voor overige doeleinden verwerkt Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation de persoonsgegevens voor onderzoek en ter verdere verbetering van de aangeboden dienstverlening
 • Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
 • Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Een online dossiersysteem waarin alle hierboven genoemde gegevens van personen worden opgeslagen, bewaard en verwerkt, die ons hebben gevraagd hun belangen te behartigen
 • Microsoft Exchange, een softwareprogramma noodzakelijk voor het regelen van e-mailverkeer en agendering;
 • Microsoft Office, waarmee brieven en e-mails worden gegenereerd en waarmee berekeningen worden gemaakt van de schade;
 • Adobe Reader, waarmee PDF-bestanden kunnen worden ingelezen.


Bewaartermijn van persoonsgegevens

Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het doel waarvoor deze persoonsgegevens verzameld zijn te realiseren. Gegevens worden om deze reden niet langer bewaard als daar een wettelijke verplichting bestaat. Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation bewaart alle persoonsgegevens van haar cliënten en cliëntdossiers voor maximaal 5 jaar in ons digitaal archief, tenzij er een voorbehoud is opgenomen in de schadeafwikkeling in welk geval alle persoonsgegevens worden bewaard tot het voorbehoud verlopen is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation behandelt persoonsgegevens zorgvuldig en streeft ernaar om dit continu te verbeteren. Wij verkopen jouw persoonsgegevens daarom onder geen enkele voorwaarde aan derden en wij verstrekken deze informatie uitsluitend indien dit nodig is voor het uitvoeren van de met cliënt afgestemde overeenkomst of ingeval voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting. Een bewerkersovereenkomst wordt afgesloten met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht voor gelijkluidend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation bewaard en verwerkt persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en neemt de genoodzaakte maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, verlies en ongeoorloofde wijzigingen aan persoonsgegevens tegen te gaan. Als je het vermoeden heeft dat er niet zorgvuldig met jouw persoonsgegevens wordt gehandeld en daarbij jouw persoonsgegevens niet voldoende beveiligd zijn, neem dan contact met ons op via info@rwls.nl

Rechten van betrokkenen
Inzage recht

Alle cliënten en overige partijen van wie Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation persoonlijke gegevens bewaard en verwerkt hebben het recht op inzage in de eigen persoonsgegevens. Wanneer cliënt deze persoonsgegevens incorrect acht heeft cliënt het recht om oproep te doen deze te laten corrigeren of te laten verwijderen uit het digitaal archief van cliëntdossiers. Cliënt heeft ook het recht op verzoek om de eigen persoonsgegevens aan een andere organisatie over te dragen of om persoonsgegevensverwerking te limiteren.

In omstandigheden waar het voor Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een cliënt verzoek zal Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation motiveren waarom er geen (volledig) gehoor aan het verzoek kan worden gegeven. Dit kan in het geval dat een verzoek van inzage kan leiden tot een privacy breuk van anderen of in het geval dat Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation de persoonsgegevens nog nodig heeft.

Recht klacht in te dienen

Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation draagt zorg bij het nauwkeurig omgaan met de persoonsgegevens en streeft continueel voor verbetering hierin. Als je raadgeving of een klacht hebt over de wijze waarop Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation jouw persoonsgegevens bewaard of verwerkt, dan vragen wij je om dit te melden en/of verzoeken per e-mail naar info@rwls.nl o.v.v. klacht. Jouw raadgeving en/of klacht wordt dan beoordeeld en eventuele verbeteringen worden aangebracht. Je hebt ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens jouw klacht in te dienen.

Bron van gegevens

De persoonsgegevens verkrijgt Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation van haar cliënten en overige partijen betrokken bij de letselschadezaak. Gedurende de dienstverlening wordt verdere informatie van belang voor de letselschadezaak toegevoegd aan de persoonsgegevens door de medewerkers van Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation.

Cookieverklaring van Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation .

Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation gebruikt gegevens met betrekking tot jouw bezoekgedrag op onze website voor onderzoeksdoeleinden naar mogelijkheden om verdere optimalisatie en communicatie met betrekking tot onze dienstverlening te garanderen. Om te identificeren wanneer bezoekers gebruik maken van de Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation website, hanteren wij het gebruik van analytische, functionele en tracking cookies.

Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die bij het eerste bezoek en/of gebruik van de website worden opgeslagen op de harde schijf van jouw computer, smartphone of tablet. Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation gebruikt deze cookies met een technische functionaliteit, dit zorgt ervoor dat de website die je bezoekt naar behoren werkt en jouw persoonlijke voorkeursinstellingen onthouden worden voor gebruikersgemak. Daarnaast worden deze cookies ook gebruikt zodat de website goed functioneert en deze te optimaliseren. Het surf- en browse gedrag van bezoekers wordt ook door middel van cookies bijgehouden met het doel om gepersonaliseerde content en advertenties aan te bieden. De beschikbaar gestelde informatie door je aan ons wordt door Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation in overeenstemming met de wet op zorgvuldige wijze gebruikt.

Bij het eerste bezoek aan onze website informeren wij alle bezoekers over deze cookies en vragen wij toestemming voor het bovengenoemde. Je hebt het recht om je af te melden van deze cookies via de instellingen van jouw internetbrowser zodat deze geen cookies meer opslaat. Het is daarnaast ook mogelijk om alle eerdere opgeslagen informatie op deze wijze via de instellingen van jouw internetbrowser te verwijderen. In dat geval kan Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation niet garanderen dat alle functionaliteiten van de website en dienstverlening naar behoren zal opereren. Verdere toelichting hierover is te vinden op deze website.

Disclaimer

De inhoud van onze website is met aandacht en zorg samengesteld met het doel om actuele informatie en daarbij ook de juiste informatie te verstrekken aan de bezoekers van onze website. Echter kan Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation niet volledig garanderen dat deze informatie ten alle tijden foutloos en actueel is. Voor deze reden kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan de informatie op onze website en aanvaardt Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation als gevolg van gedateerde informatie geen aansprakelijkheid. Tevens bevat deze website links naar websites van derden waaraan Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation niet aansprakelijk gesteld kan worden voor mogelijke schade ontstaan door het gebruik van website van derden.

Copyright

Alle foto’s en teksten op onze website zijn beschermd onder het internationale auteursrecht. Het dupliceren en/of overnemen van informatie van de website van Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies & Mediation is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de desbetreffende persoon.

Technische problemen

Mocht je tijdens jouw bezoek aan onze website technische problemen ondervinden, vragen wij je vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk door te geven aan info@rwls.nl. Wij zullen naar aanleiding van jouw bericht onze uiterste best doen om je te faciliteren en het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.