Stichting Rechtswinkel Letselschade
Rechtswinkel Letselschade is in 2013 opgericht om op laagdrempelige wijze kosteloze informatie een adviezen te geven op gebied van aansprakelijkheidsrecht en letselschaderegeling. De rechtswinkel richt zich op cliënten met een niet-westerse culturele achtergrond. We geven advies in zowel de Nederlandse als tal van andere talen, zoals Turks, Arabisch, Bulgaars en Pools.

Missie
Het aansprakelijkheidsrecht is complex. En de letselschadebranche is dat ook. Voor allochtone letselschadeslachtoffers is het extra moeilijk om goed hun weg te vinden, omdat zij extra begeleiding en uitleg nodig hebben. Dat is onze taak. Rechtswinkel Letselschade heeft als doel het bieden van kwalitatief hoogwaardig advies aan cliënten met letselschade en hun naasten. Daarnaast heeft Rechtswinkel Letselschade als doel om cliënten en professionals waar nodig bij elkaar te brengen.

Aanpak
Professionele dienstverlening wordt binnen Rechtswinkel Letselschade gewaarborgd door de input van ervaren juristen en rechtenstudenten. Zij houden zich volledig bezig met dossiers en rechtsvragen.

klik hier voor onze digitale folder